หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ – สารสนเทศตำบลต้นแบบ

 

หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ.เมืองลำพูน หมู่บ้านสารสนเทศป่าตึงงาม ม.3 ต.ป่าสัก

อ.ทุ่งหัวช้าง หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านดอนมูล

อ.บ้านธิ หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านป่าเหียง

อ.บ้านโฮ่ง หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านป่าป๋วย ม.3 ต.บ้านโฮ่ง

อ.ป่าซาง หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านเจดีย์สามยอด ม.6

อ.ลี้ หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านแม่เทยพัฒนา ม.14

อ.เวียงหนองล่อง หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านวังสะแกงใต้ ม.9 ต.หนองล่อง

อ.แม่ทา หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านดอยแช่

สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ.ทุ่งหัวช้าง ตำบลสารสนเทศ ตำบลบ้านปวง

อ.บ้านธิ ตำบลสารสนเทศ ตำบลบ้านธิ

อ.บ้านโฮ่ง ตำบลสารสนเทศ ตำบลบ้านโฮ่ง

อ.ป่าซาง ตำบลสารสนเทศ ตำบลบ้านเรือน

อ.เมืองลำพูน ตำบลสารสนเทศ ตำบลป่าสัก

อ.แม่ทา ตำบลสารสนเทศ ตำบลทากาศ

อ.ลี้ ตำบลสารสนเทศ ตำบลแม่ตืน

อ.เวียงหนองล่อง ตำบลสารสนเทศ ตำบลหนองล่อง

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)