ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ตุลาคม 2562 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด