พช.ป่าซาง นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอป่าซาง สวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายอำเภอป่าซาง เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

26 January 2023 /

11:15 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในสังกัด

26 January 2023 /

11:11 น.

พช.แม่ทา ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

24 January 2023 /

08:44 น.