พช.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พื้นที่อ.แม่ทา และ อ.เมืองลำพูน)

พช.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พื้นที่อ.แม่ทา และ อ.เมืองลำพูน)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 : นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร ตาจินะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันนี้ คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานฯ ลงพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน ดังนี้
-ร้านทอฝัน ผ้าไหมยกดอก ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา
-ร้านเพ็ญศิริไหมไทย ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
-ร้านดารณีไหมไทย ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
-ร้านคุณอู๋ไหมไทย ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
-ร้านเพ็ญพักตร์ผ้ายกดอก ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
-ร้านโสภาผ้าไหมและผ้ายกดอก ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)