พช.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 : นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร ตาจินะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันนี้ คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานฯ ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน ดังนี้
-ร้านปาริชาติไหมไทย ตำบลบ้านปวง
-ร้านพรชัยไหมไทย ตำบลบ้านปวง
-ร้านเชาวลิตไหมไทย ตำบลบ้านปวง
-ร้านมาลีลำพูนผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก ตำบลบ้านปวง
-ร้านไหมยกดอก ณิชกานต์ไหมไทย ตำบลบ้านปวง
-ร้านศศิวิมลผ้าไหมยกดอก ตำบลตะเคียนปม

(Visited 1 times, 1 visits today)