พช.ลำพูน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ข้าราชการมารายงานตัว เพื่อปฎิบัติราชการ

พช.ลำพูน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ข้าราชการมารายงานตัว เพื่อปฎิบัติราชการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 : : นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี❤️ข้าราชการมารายงานตัว เพื่อปฎิบัติราชการ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1557/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา มิคะนุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ย้ายมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)