พช.ลำพูน ขอแนะนำ กลุ่มแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีไทย

คลิกเพื่อรับชมคลิปกลุ่มแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีไทย

ขอแนะนำ

กลุ่มแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีไทยเป็นการรวมกลุ่มของอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและผ่านการอบรมหลักสูตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์เรือนจำลำพูน รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พอเพียงโดยใช้หลักการประยุกต์ในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดล ซึ่งในแต่ละคนก็มีความถนัดในแต่ละแบบได้นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ 4พ. (พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ)

📬ที่อยู่ 105 หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

☎️เบอร์โทรติดต่อ 062-4657061 , 064-0740963

🔹Facebook : Pongsagorn Ruanlek

🔸Line : 0979468935

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด

ankara escort
eve gelen escort
gaziosmanpaşa escort
keçiören escort
kızılay escort
kolej escort
maltepe escort
mamak escort
ofise gelen escort
otele gelen escort
rus escort
sihhiye escort
sincan escort
tandoğan escort
tunalı escort
türbanlı escort
ulus escort
yenimahalle escort

(Visited 1 times, 1 visits today)