พช.ลำพูน ขอแนะนำ กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านเจดีย์สามยอด

คลิกเพื่อรับชมคลิปกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านเจดีย์สามยอด

ขอแนะนำ

กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านเจดีย์สามยอด เริ่มต้นจากคนในครอบครัวชอบทานพืชผักสวนครัวจึงรวมตัวกันปลูกพืชผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีในทุกกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

📬ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

☎️เบอร์โทรติดต่อ 096-1211205 , 085-0383328

🔹Facebook : ณรงค์ ทองรักษ์

🔸Line : 0961211205

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)