พช.ลำพูน ขอแนะนำ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสูน

คลิกเพื่อรับชมคลิปกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสูน

ขอแนะนำ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสูน เห็นพิษภัยของสารเคมีตกค้างจึงร่วมกันปลูกพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารเคมีเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี สุขภาพดี

📬ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

☎️เบอร์โทรติดต่อ 097-9877709

🔹Facebook : สวนอุ่นสุข

🔸Line : @080nkpvi

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)