พช.ลำพูน ขอแนะนำ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่าช้าง

คลิกเพื่อรับชมคลิปกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่าช้าง

ขอแนะนำ

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่าช้างให้ความสำคัญกับสุขภาพจึงร่วมกันปลูกพืชผักปลอดภัย ไร้สารเคมี ส่งผลดีต่อสุขภาพ ใส่ใจผู้บริโภค เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน

📬ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

☎️เบอร์โทรติดต่อ 081-6128254 , 091-1397967

ankara escort
eve gelen escort
gaziosmanpaşa escort
keçiören escort
kızılay escort
kolej escort
maltepe escort
mamak escort
ofise gelen escort
otele gelen escort
rus escort
sihhiye escort
sincan escort
tandoğan escort
tunalı escort
türbanlı escort
ulus escort
yenimahalle escort

🔹Facebook : อภิชิต สมป้อ

🔸Line : 0911397967

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)