พช.ลำพูน ขอแนะนำ กลุ่มปลูกผักปลอดภัย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คลิกเพื่อรับชมคลิปกลุ่มปลูกผักปลอดภัย

ขอแนะนำ

กลุ่มปลูกผักปลอดภัย เริ่มต้นจากเกษตรกรผู้มีใจรักในการปลูกผักอินทรีย์ขยายสู่ชุมชน เด็ก เยาวชน และโรงเรียนร่วมกัน สืบสานเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เสริมสร้างรายได้สู่ชุมชน

📬ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

☎️เบอร์โทรติดต่อ 087-1874040 , 084-1751508

🔹Facebook : สวนผักน้องมด

🔸Line : Jiratha

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)