พช.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565

พช.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565
🔹🔹วันพุธที่​ 22 มิถุนายน 2565 เวลา​ 09.30​ น.​ : ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม
(Visited 1 times, 1 visits today)