พช.ลำพูน ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

<ลำพูน> พช.ลำพูน ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. :
>>ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน และติดตามผลการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , การส่งเสริมการเกษตร , การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ , การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 , การแก้ไขปัญหาการถือครองเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน , และการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านก้อ โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมประชุมผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับมูลนิธินักเรียนทุนอานันทมหิดล โดย ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
>> ในการนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางปริศนา สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว
>>โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ได้รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ของโครงการฯ โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาแก่พี่น้องประชาชน ทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อศึกษาความต้องการ สำรวจปัญหาเพิ่มเติม และการแก้ไขปัญหาเพื่อการลดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุ ของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน พร้อมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้และความเป็นอยู่ สู่ความยั่งยืน ต่อไป.
>>ช่วงบ่าย ผู้ว่าฯ และคณะ ลงติดตามการดำเนินงานโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ ,การดำเนินงานสวนเกษตร พร้อมปลูกต้นไม้ (สวนนายธิวา เมืองใจ) หมู่ 4 ตำบลก้อและกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณน้ำตกก้อหลวงอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
(Visited 1 times, 1 visits today)