พช.ลำพูน เดินหน้าลุยต่อ “โคก หนอง นา พช.” พร้อมขุด..แล้ว พื้นที่อำเภอแม่ทา

พช.ลำพูน เดินหน้าลุยต่อ “โคก หนอง นา พช.” พร้อมขุด..แล้ว พื้นที่อำเภอแม่ทา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
>>นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ เดินหน้าลุยต่อ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” พร้อมขุด…แล้ว พื้นที่อำเภอแม่ทา งบกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางนิตยา ดีสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทา ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน
>>ในการนี้ นางนิตยา ดีสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้รายงานสรุปความก้าวหน้า พร้อมที่จะทำให้ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอแม่ทา บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งอำเภอแม่ทา มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แปลง มีครัวเรือนที่ดำเนินการขุด “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 12 แปลง และพัฒนาการอำเภอแม่ทา ได้พาลงพื้นที่แปลงที่เริ่มดำเนินการขุด จำนวน 1 แปลง
>>แปลงของนายยงยุทธ ปัญโญกาศ หมู่ 3 บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ
(Visited 1 times, 1 visits today)