พช.ลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” ก้าวสู่ความสำเร็จ พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

พช.ลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” ก้าวสู่ความสำเร็จ พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
>>นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางปริศนา สายนะที พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อน ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” ก้าวสู่ความสำเร็จ พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง งบกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง
✨ในการนี้ นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้รายงานสรุปความก้าวหน้า พร้อมที่จะทำให้ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอทุ่งหัวช้าง ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว ตามแนวทางเพิ่มเติมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ ฝ่าวิกฤต โควิด-19 และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
>> ซึ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แปลง ทำสัญญาครบทั้ง 12 แปลงแล้ว ดำเนินการขุดเสร็จไปได้ทั้งหมด 4 แปลง หลังจากนั้น พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้พาลงพื้นที่ จำนวน 3 แปลง ดังนี้
– แปลงที่ 1 นายเกษม รัตนแสง หมู่ 3 บ้านป่าตึงงาม ตำบลตะเคียนปม
– แปลงที่ 2 นายวัชรพงษ์ คำใจหนัก หมู่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลบ้านปวง
– แปลงที่ 3 นางรัตนาภรณ์. อุตแก้ว หมู่ 11 บ้านล้องสันติสุข ตำบลบ้านปวง
(Visited 1 times, 1 visits today)