พช.ลำพูน เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

พช.ลำพูน เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.
>>นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าพบ นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เพื่อหารือและขอคำชี้แนะการส่งมอบสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่แรง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
(Visited 1 times, 1 visits today)