พช.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) อำเภอป่าซาง

พช.ลำพูน : ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” (งบเงินกู้) อำเภอป่าซาง
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.
>>นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” (งบเงินกู้) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง
>>ในการนี้ นายกิติพัฒน์ เกิดคำ พัฒนาการอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูล โดยอำเภอป่าซาง (1) มีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 1 แปลง ของนายเทวิน จอมพันธ์ บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และ (2)มีพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาดแปลงละ 1 ไร่ จำนวน 19 แปลง
(Visited 1 times, 1 visits today)