พช.ลำพูน รับมอบรถยนต์ราชการและส่งมอบรถยนต์ราชการ

พช.ลำพูน รับมอบรถยนต์ราชการและส่งมอบรถยนต์ราชการ
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น.
>>นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รับมอบรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน จากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้แทน บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำส่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจ้งหวัดลำพูน
>>ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้ส่งมอบรถยนต์ราชการ ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ โดยนางสาวสมหมาย ประทุมเทพ พัฒนาการอำเภอลี้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์ราชการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ทดแทนรถยนต์ที่ใช้งานมานานกว่า 12 ปี
(Visited 1 times, 1 visits today)