พช.ลำพูน : ลงพื้นที่อำเภอลี้ นำคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอลี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 พช.ลำพูน : ลงพื้นที่อำเภอลี้ นำคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอลี้

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอลี้ โดยมี นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปลัดอำเภออาวุโส พัฒนาการอำเภอลี้ และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมงานตามภารกิจพัฒนาชุมชน ดังนี้

จุดที่ 1 เยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมงานหัตถกรรมและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโบราณ ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย

จุดที่ 2 เยี่ยมชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยงสะกอ) ณ ชุมชนบ้านน้ำบ่อน้อย หมู่ที่ 21 ตำบลนาทราย

จุดที่ 3 เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าทอยกดอกบ้านบวก หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ

จุดที่ 4 ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ชะอม ผักหวานป่า มะเขือ ผักเชียงดา แคนา ตามโครงการ Lamphun Go Green ในหัวข้อ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ณ ถนนอาหารปลอดภัย บ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่

จุดที่ 5 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาของนางภาษี วงค์เต๊า บ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่

จุดที่ 6 เยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ แปลงปลูกผักสวนครัวของนางบุปผา เหลืองสอาดกุล บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่

(Visited 1 times, 1 visits today)