พช.ลำพูน : จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พช.ลำพูน : จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน

>> นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมี นายภาธร เปียงตั้ง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 จังหวัดลำพูน รวมถึงร่วมกันคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อม เพื่อยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจากผลการคัดเลือก ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโฮ่ง ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)