พช.ลำพูน : ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

  13 ตุลาคม 2563  พช.ลำพูน : ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

> นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพสกนิกรจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  ในการนี้  นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม “ปณิธานความดี  ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

เวลา 18.30 น.  ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ยึดมั่นในพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสืบไป

(Visited 1 times, 1 visits today)