พช.ลำพูน รณรงค์การใช้ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “แต่งผ้าไทย สบายๆ สไตล์ ลำพูน”

“แต่งผ้าไทย สบายๆ สไตล์ ลำพูน”
วันที่ 30 กันยายน 2563 พช.ลำพูน รณรงค์การใช้ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “แต่งผ้าไทย สบายๆ สไตล์ ลำพูน”

นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ไชยเรืองศรี ประธานเครือข่ายโอทอป จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ”ช่วงสนทนามองเมืองเหนือ”ทางสถานีโทรทัศน์ NBT North ช่อง 11 เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า มีทั้งผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายยกดอกและผ้าฝ้ายแปรรูปซึ่งเป็นอัตลักษณ์ ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของจังหวัดลำพูน โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดลำพูน ในระดับต้นๆ ผ้าของจังหวัด ลำพูนเมื่อนำมาแปรรูป จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวมใส่สบายได้ทุกโอกาส
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดลำพูนและประธานเครือข่ายโอทอป ได้เชิญชวน พี่น้องคนภาคเหนือร่วมกันใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” ซึ่งนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ ชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และพี่น้องประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)