พช.ลำพูน : ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. พช.ลำพูน : ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2563

  >> นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการนี้  นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมฯ  

(Visited 1 times, 1 visits today)