@ลำพูน : พช.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

วันที่  16  กันยายน  2563  เวลา 13.30 น.  พช.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

 >> นายศักดิ์ชัย  คุณนุวัฒน์ชัยเดช  ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ในการนี้ นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน จำนวน 28 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)