ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพจ.ลำพูน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

 

 

*******************************************************

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)