ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)