ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ตุลาคม 2562 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษณ์และทดสอบตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2562 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษ์และทดสอบตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 สิงหาคม 2562 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์/วิพากษ์และทดสอบตลาด

08 สิงหาคม 2562 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด