ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด กิจกรรมย่อยจ้างเหมาผลิตรายการและออกอากาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 สิงหาคม 2561 /

17:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

29 สิงหาคม 2561 /

17:18 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและพัฒนา ภูมิทัศน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)

29 สิงหาคม 2561 /

17:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและจัดทำป้ายบอกทางและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)

29 สิงหาคม 2561 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า เรื่องราว แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)

29 สิงหาคม 2561 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและจัดทำป้ายบอกทางและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

23 สิงหาคม 2561 /

16:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า เรื่องราว แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 สิงหาคม 2561 /

16:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า เรื่องราว แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 สิงหาคม 2561 /

16:02 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลำพูนสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 สิงหาคม 2561 /

16:56 น. /

ดาวน์โหลด