ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและจัดทำป้ายบอกทางและส่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 สิงหาคม 2561 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมออกแบบและจัดทำป้ายบอกทางและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

14 สิงหาคม 2561 /

16:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด กิจกรรมย่อยการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 สิงหาคม 2561 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 สิงหาคม 2561 /

17:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOPประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 สิงหาคม 2561 /

16:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สลากสินค้า เรื่องราว แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 สิงหาคม 2561 /

16:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Press Tour) กิจกรรมย่อยจัดแรลลี่นำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูน เจ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 สิงหาคม 2561 /

18:53 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 สิงหาคม 2561 /

17:25 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 สิงหาคม 2561 /

17:05 น. /

ดาวน์โหลด