ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563

28 ตุลาคม 2562 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

13 มิถุนายน 2562 /

15:29 น. /

ดาวน์โหลด