ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กันยายน 2561 /

16:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า เรื่องราว แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ด้วยวิธีคัดเลือก

24 กันยายน 2561 /

17:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและจัดทำป้ายบอกทางและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก

24 กันยายน 2561 /

16:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลาก สินค้า เรื่องราว แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีคัดเลือก

21 กันยายน 2561 /

17:20 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก โดยวิธีคัดเลือก

14 กันยายน 2561 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด กิจกรรมย่อยมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กันยายน 2561 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กันยายน 2561 /

14:44 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด กิจกรรมย่อยจ้างเหมาผลิตรายการและออกอากาศประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 สิงหาคม 2561 /

17:16 น. /

ดาวน์โหลด