19 ตุลาคม 2559 นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานมิติด้านวิถีชีวิต (ตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมิติด้านวิถีชีวิต ครั้งที่ 2 / 2559

19 ตุลาคม 2559 /

14:50 น.

19 ตุลาคม 2559 นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระบรมศพ (7 วัน)

19 ตุลาคม 2559 /

10:05 น.

18 ตุลาคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โดยนางอภิญญา โกมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมพัฒนาการอำเภอเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรับมอบเเบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560 – 2564

18 ตุลาคม 2559 /

15:58 น.

7 ตุลาคม 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15- 16 ติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

07 ตุลาคม 2559 /

11:34 น.

28 กันยายน 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15-16 มอบนโยบายเเละเเนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2560 เเก่เจ้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

28 กันยายน 2559 /

15:54 น.