วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ เเละผู้เเทนจากสถาบันการศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาการประกวดออกเเบบบรรจุภัณฑ์ จังหวัดลำพูน ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

30 พฤษภาคม 2559 /

11:30 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ณ ห้องประชุมสำนักงาน

18 พฤษภาคม 2559 /

11:49 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เเละสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

05 พฤษภาคม 2559 /

13:21 น.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดิน จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน

04 พฤษภาคม 2559 /

15:04 น.

วันที่ 3 พ.ค 59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 เเละคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน ณ โรงเเรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

04 พฤษภาคม 2559 /

11:52 น.