พช.ลำพูน รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 12 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2562

พช.ลำพูน รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
12 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13.30 น.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 12 องค์กร ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน จัดประชุมการขับเคลื่อนองค์กรและอำเภอคุณธรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 12 องค์กร ประกอบด้วย โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เรือนจำจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน
มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)