พช.ลำพูน ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 14 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น.
🔷 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยบริการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
🔷 ในการนี้พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับจังหวัด และประชาชนในพื้นที่มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในบูธของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง โดยการจัดกิจกรรม “ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)” สินค้าชาวบ้านบริการเคลื่อนที่
ชม ชิม ช็อป สินค้า และอาหารถิ่นรสไทยแท้ จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ณ เทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)