พช.ลำพูน ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเช้า

พช.ลำพูน ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเช้า

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.15 น.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
และในเวลา 08.15 น. เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน
มอบหมายให้ นางยุพา จันดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำทีมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)