ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น พื้นที่จังหวัดลำพูน

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น พื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำพูน

โดยจังหวัดลำพูน นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก 3 ประเภทได้แก่
1.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มผ้าทอมือไททัศน์ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่ตืน (อบต.เวียงแก้ว)
3.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นนางสาวเอมอร อินทะนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอลี้

ในการนี้ นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอปลัดเทศบาลตำบลประตูป่า พัฒนาการอำเภอลี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประเมินคัดเลือก และให้กำลังใจผู้นำเสนอผลงานทั้ง 3 ประเภท

ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าทอมือไททัศน์ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน

แหล่งภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ลำพูน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)