จังหวัดลำพูนดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล

จังหวัดลำพูนดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ผู้ประกอบการในหมู่บ้านหัตถกรรม จาก8 อำเภอๆละ1 หมู่บ้านๆละ5 คน รวมจำนวน 40 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562
พร้อมนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯณ ห้องประชุมหจก. ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)