📣📣 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของสตรี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และเพื่อให้สตรีจังหวัดลำพูนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของสตรี
ซึ่งกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยการเดินขบวน “แม่หญิงล้านนา สู่สากล” จากพลังสตรีทั้ง 8 อำเภอ การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 10 ราย การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย การสาธิตอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน การแสดงจากสตรีทั้ง 8 อำเภอ และนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 44 ปี ในการจัดงานครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน เครือข่ายสตรี จากทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)