หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคม เวทีที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางอภิญญา โกมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคม เวทีที่ 1
“ปรับทุกข์ ผูกมิตร” โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)