📣📣พัฒนาการจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2561

📣📣พัฒนาการจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม
สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2561

🔷 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น.
🔷 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 4/2561 โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพ
🔷ในการนี้ นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรม เวียงศิริ อ.เมือง จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)