ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.30 น.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ทีมวิทยากร ระดับตำบล ที่ได้ลงพื้นที่จัดเวที ประชาคม ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน โดยทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนงาน/ โครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข
โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นายกอบต.น้ำดิบ หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเวทีการขับเคลื่อน พร้อมนี้ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ร่วมสังเกตุการณ์ในการจัดเวที ดังกล่าวฯ
ณ บ้านห้วยอ้อ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)