พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมทีมงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการ Kick off จัดเวทีที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 ก.พ. 2561
ในภาคเช้า นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการ Kick off จัดเวทีที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ บ้านทาดง ม.13 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา และบ้านสันกำแพง ม.5 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)