จังหวัดลำพูนเตรียมขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

📣📣จังหวัดลำพูนเตรียมขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 21 ก.พ. 2561
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีมงาน สำรวจความพร้อมของหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทาดง ม.13 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา, บ้านสันกำแพง ม.5 ต.มะกอก อ.ป่าซาง, บ้านห้วยยาบ ม.2 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ, บ้านแพะ ม.11 ต.บ้านธิ และบ้านป่าเหียง ม.13 ต.บ้านธิ
โดยชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ ดังกล่าวฯ เป็นชุมชนที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป มีจุดขายที่เป็นเสน่ห์ เช่น ลักษณะทางธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ภูเขา มีประวัติ และตำนาน ต้องมีความเข้มแข็งของชุมชน และมีการจัดทำแผนธุรกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)