จังหวัดลำพูนลำพูน ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน และตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ ระดับจังหวัดประจำปี 2561

📣📣จังหวัดลำพูน ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน และตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ ระดับจังหวัดประจำปี 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
พัฒนาการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริม ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน และตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ ระดับจังหวัดประจำปี 2561 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากทั้ง 8 อำเภอ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมนำเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)