จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 60 ราย วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ให้เพิ่มมูลค่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมีองค์ความรู้ด้านการตลาด การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขายได้
กำหนดดำเนินการ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลำพูนวิล อ.เมืองฯ จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)