จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ Video Conference

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ Video Conference และหลังจากการประชุม Conference พัฒนาการจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯกำหนดต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)