จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน(กพสจ.) ครั้งที่ 1/2561

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน(กพสจ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน ในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน(กพสจ.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)