จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะฑูตมิตรภาพจากประเทศอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะฑูตมิตรภาพจากประเทศอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับคณะทูตมิตรภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลภาพรวมของจังหวัดลำพูน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด
ในการนี้ นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ได้แนะนะประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดลำพูน ให้แก่คณะฑูตฯได้รับทราบข้อมูล ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นจึงนำคณะทูตฯ ได้พบปะกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาร่วมจัดแสดง และจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชนคนลำพูน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)