นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16 ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านทาป่าเปา
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเเละติดตามผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 102 นางสาวศรัญยา ปาปลูก
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน
โดยมี นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสุทัศน์ วงศ์ชัย พัฒนาการอำเภอแม่ทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

(Visited 1 times, 1 visits today)