จังหวัดลำพูน ทำพิธีรดน้ำดำหัว นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนฯ

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูนนำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
ทำพิธีรดน้ำดำหัว นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16 เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ

(Visited 1 times, 1 visits today)