โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 เมษายน 2560 พัฒนาการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด/กล่าวแสดงความอาลัยนำข้าราชการและประชาชนยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดลำพูนได้เข้าเยี่ยมชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มสัมมาชีพ และนิทรรศการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน จากบู๊ธของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โดยมีนายกิจวัฒน์ ผุสดี พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน และทีมงานให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)